Swiss Luxury Watches Since 2017

Buyback & Upgrade

HARRY&Co. có chính sách thu mua lại sản phẩm đồng hồ và trang sức do công ty bán ra. Giá thu mua tuỳ thuộc tình trạng của sản phẩm và giá cả thị trường ở thời điểm thu mua. Đặc biệt khi quý khách đổi lên một sản phẩm giá trị lớn hơn. HARRY&Co. có thể thu lại sản phẩm cũ đến 80% giá trị lúc mua hàng.

Chính sách thu đổi dành cho đồng hồ

  • Đổi lên một sản phẩm mới (có giá trị lớn hơn): 80% giá trị thanh toán.
  • Thu mua: thương lượng.
  • Giải ngân trong vòng 30 ngày.

Chính sách thu đổi dành cho trang sức

  • Đổi lên một sản phẩm mới (có giá trị lớn hơn): 60% giá trị thanh toán.
  • Thu mua: thương lượng.
  • Giải ngân trong vòng 30 ngày.

*Lưu ý: quý khách cần giữ lại hoá đơn thanh toán, hộp, thẻ bảo hành, và các phụ kiện kèm theo nếu có để hưởng được chính sách thu đổi tốt nhất. Trường hợp thiếu hộp, thẻ, hoá đơn thánh toán HARRY&Co. giữ toàn quyền quyết định thu đổi.